Forside

 

ICV med sorte tal

 11. maj 2022

Selv om corona har påvirket regnskabet voldsomt, er der god grund til at se fremad

 

Af Niels Henriksen

 

Mens mange sportshaller og idrætscentre i hele landet kæmper en hård kamp mod blodrøde tal på bundlinjen, kan Idrætscenter Vendsyssel (ICV) i Vrå notere sorte tal i det regnskab, der blev præsenteret på generalforsamlingen. 153.000 kr. lød overskuddet på mod et underskud året før på 1,4 mio. kr., hvor corona for alvor hærgede landet.

 

Det var derfor en særdeles tilfreds bestyrelsesformand, Torben Fisker, der kunne aflægge idrætscentrets beretning for det forgangne år. 

- Et år som på alle måder har været voldsomt præget af corona og periodevise nedlukninger. Og selv om corona ikke længere fylder så meget hos danskerne, skal vi huske på, at vi først for alvor fik mulighed for at åbne helt op i løbet af februar, påpegede Torben Fisker, der benyttede lejligheden til at takke og rose de idrætsforeninger, der har deres daglige gang i centret og bemander langt de fleste af timerne i idrætshallerne og de udendørs faciliteter.

- Jeg er virkelig imponeret over, hvor gode I har været til at holde et højt aktivitetsniveau trods svære forhindringer, sagde han og tilføjede, at diverse hjælpepakker naturligvis har været en kæmpe hjælp til at undgå de røde tal i regnskabet. Et regnskab der også viser et imponerende aktivitetsniveau ikke mindst i køkken og cafeteria, der formåede at forøge omsætningen med 50 pct. til 3,6 mio. kr.

 

Børne- og Kulturhus

 

Vrå Børne- og Kulturhus blev for alvor taget i brug den 21. december, da skolebørnene rykkede ind i det helt nybyggede kompleks, som også fysisk er forbundet med ICV.

- Det siger sig selv, at der derfor er en ualmindelig tæt tilknytning mellem skole og børnehus og idrætscentret. I øjeblikket leverer vi mad til de børn, der har bestilt. Aftalen gælder for seks måneder, og vi evaluerer løbende. Desuden leverer vi aftensmad til de ukrainske flygtninge, der er indkvarteret på den gamle skole, også samtidig med, at møder og konferencer er godt på vej til at nå tidligere tiders høje niveau, er vores dygtige køkkenpersonale hårdt presset i øjeblikket, sagde Torben Fisker, der sammen med centerdirektør Alex Rasmussen også orienterede forsamlingen om status på planerne om et nyt svømmecenter.

 

Svømmecenter

 

- Lokalplanen er i øjeblikket ude i høring, og planerne justeres løbende. Vi har været på studieture og har fået udarbejdet et visionsprojekt, som også er prissat. Vi har jo den udfordring, at ikke mindst prisen på byggematerialer, lønninger og transport er steget markant, så vi står i et vadested. Prisen er en kende over budgettet, så vi klapper lige hesten og kigger på mulige tilretninger, så vi ender med et projekt, der er tilpasset forholdene i Vrå, sagde de.

Bestyrelsen forventer at være i stand til at melde en tidsplan ud sidst på året, hvorefter spaden formentlig kan sættes i jorden i løbet af 2023. Herefter venter en byggeperiode på omkring halvandet år.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg, og det betyder bl.a., at formanden Torben Fisker også fortsætter de næste to år. Ny suppleant til bestyrelsen blev Thomas Houen. 

Bestyrelsen for Idrætscenter Vendsyssel arbejder videre med planerne om et svømmecenter, som skal ligge umiddelbart ved siden af tennisbanerne nederst i billedet.